Tłumaczenia i nauka j. angielskiegoTabtransla to jednoosobowa działalność gospodarcza zajmująca się tłumaczeniami pisemnymi z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

Tłumaczę teksty z różnych dziedzin, między innymi z:

  • chemii,
  • medycyny,
  • biotechnologii.

Ponadto tłumaczę instrukcje obsługi, teksty techniczne, napisy do filmów, treści stron internetowych. Nie zajmuję się tłumaczeniami przysięgłymi. Zlecenia realizuję rzetelnie i terminowo. Koszty tłumaczeń zależą w dużej mierze od wielkości zlecenia i terminu wykonania (Cennik).
Domyślnie za stronę rozliczeniową traktuje się 1800 znaków ze spacjami.

Prowadzę również indywidualne lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej. Prowadzone przez Internet lekcje dostosowywane są do indywidualnych potrzeb kursantów.

Swoim działaniem Tabtransla obejmuje całą Polskę, gdyż zlecenia są przyjmowane i realizowane głównie za pośrednictwem Internetu (Kontakt).

Dawid Tabak Tabtransla Oświęcim