Nagrywanie tekstów

Do kogo skierowana jest ta usługa?

Oferuję pomoc w nauce odpowiedniej wymowy oraz poprawnej prezentacji materiałów przygotowanych w języku angielskim. Wielokrotnie dawano mi sygnały, że ludzie przygotowujący wystąpienia w języku angielskim, ale mający problemy z wymową angielską, proszą współpracowników lub pracowników o pomoc. Takie działanie może wyrządzić wiele szkód, gdy osoby te - same nie do końca znając odpowiednią wymowę - nieumyślnie wprowadzą kogoś w błąd. Moja oferta skierowana jest do wszystkich, którzy w swojej pracy posługują się językiem angielskim i chcą mieć pewność, że robią to poprawnie.

Jak to się odbywa?

Sposób realizacji zlecenia zależy od preferencji zleceniodawcy. Domyślnie nagrywam odczytany przeze mnie tekst (otrzymany mailowo od zainteresowanej osoby). Możliwe jest również ustalenie spotkania przy użyciu komunikatora Skype, podczas którego omawiamy dany materiał. Brany jest też pod uwagę dojazd do klienta. Oferuję bardzo dobrą jakość nagrań. Standardowo nagrywam pliki w formacie .wav, ale na życzenie klienta wykonuję nagrania w innym formacie, na przykład .mp3. Zapraszam do odsłuchania próbki nagrania.